Rewitalizacja Muzeum-Zamku w Łańcucie

Zamek Łańcut to jedna z niewielu rezydencji, które przetrwały wojny zachowując dekoracje i wyposażenie wnętrz oraz zbiory dzieł sztuki. Budynek ekspozycyjny to pomnik historii objęty ścisłą ochroną konserwatorską. Opracowana na podstawie analiz dokumentacja projektowa dotyczyła prac remontowo-konserwatorskich w Muzeum-Zamku. Obejmowała m.in.: prace budowlane i rekonstrukcyjne elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, prace budowlano-rewitalizacyjne piwnic, pomieszczeń parteru i pierwszego piętra, dziedzińca gospodarczego i wewnętrznego. Dotyczyła też prac nad instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną, wykonania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w pomieszczeniach ekspozycyjnych oraz oświetlenia iluminacyjnego części elewacji budynku Zamku i elewacji północnej budynku Oranżerii.

Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim. Budynek ekspozycyjny Muzeum-Zamku w Łańcucie jest wpisany do Rejestru Zabytków oraz uznany za pomnik historii na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP. Kompleksowy projekt dla prac konserwatorsko-rewitalizacyjnych na zlecenie Muzeum-Zamku w Łańcucie w 2015 roku. Zgodnie z projektem pracom konserwatorskim i rekonstrukcyjnym poddano luksusowe Łaźnie Rzymskie, które powstały w latach 1928-29.

fot.: Muzeum – Zamek w Łańcucie