„Świętokrzyski Sztetl”. Rewitalizacja synagogi w Chmielniku

„Świętokrzyski Sztetl” mieści się w zrewitalizowanej XVIII-wiecznej synagodze, którą przekształcono w multimedialne centrum muzealno-edukacyjne.

Ideą i celem rewitalizacji było podtrzymanie tradycji wynikającej ze współistnienia w mieście kultury żydowskiej i polskiej. Historię opowiedziano przy użyciu prostych form architektonicznych i efektownych elementów multimedialnej wystawy stałej, które silnie oddziałują na zmysły i wyobraźnię.

Centrum wystawy stałej stanowi bima skonstruowana specjalnie na potrzeby ekspozycji, wzorowana na XVIII-wiecznym oryginale. To unikat na skalę światową – wszystkie jej elementy zostały wykonane ze szkła. Nad salą ekspozycyjną wydzielono dodatkową przestrzeń, która służy do organizacji spotkań i wydarzeń kulturalnych. Monumentalny, czarny, stalowy sześcian umieszczony na terenie przylegającym do budynku, symbolizuje dom otwarty na cztery strony świata. W jego wnętrzu prezentowana jest stała ekspozycja judaiców.